Poëziejegraag – Algemene voorwaarden – 17/03/2020

Identiteit van de ondernemer:
Ondernemer: Liese Leunens
Poëziejegraag is geregistreerd onder het
btw-nummer: BE 0717.949.953
contact@poeziejegraag.
be

Als een koper een bestelling plaatst via de webshop, aanvaardt hij de algemene voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst.

 • Prijzen, producten:
  De prijzen van onze producten worden in euro’s uitgedrukt, inclusief btw .
  Verzendingskosten en en/of andere belastingen en heffingen zijn exclusief.
  Poëziejegraag geeft informatie over de producten en plaatst hiervan foto’s. Deze foto’s zijn ter illustratie.
  Bepaalde niet substantiële karakteristieken van een product kunnen afwijken. Deze afwijkingen zijn geen
  aanleiding tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 • Bestelling:
  De bestelling van een product kan via de webshop gebeuren.
  Betaling kan geschieden via een van de methodes aangegeven tijdens het bestelproces.
  Een bestelling wordt effectief van het ogenblik dat Poëziejegraag de volledige betaling heeft ontvangen.
  De bestelling wordt via elektronische weg bevestigd door Poëziejegraag.

 • Levering:
  Wij verwerken elke bestelling spoedig.
  Conform het Wetboek Economisch Recht betreft de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling.
  De levering van het product gebeurt op het door de koper opgegeven adres.
  Zodra het geleverde product op het aangegeven adres is geleverd, gaat het risico naar de koper.
  Indien het bestelde product niet op voorraad is, sturen we u hierover binnen de 15 dagen een mail om u te melden binnen hoeveel tijd het product geleverd kan worden. Poëziejegraag doet er alles aan om de levertijd zo kort mogelijk te houden.
  Poëziejegraag is niet verantwoordelijk voor leveringen die te laat komen of een bestelling die verloren raakt door toedoen van derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht.
  Als een bestelling niet geleverd wordt zoals voorzien, wordt er een onderzoek ingesteld bij de vervoerder.
  Tijdens de duur van dit onderzoek kan niet overgegaan worden tot terugbetaling of een andere verzending.

 • Herroepingsrecht:
  Wetboek Economisch Recht ( art. VI.47) bepaalt dat de koper binnen een termijn van 14 kalenderdagen het product kan terugsturen zonder enige gevolgtrekking, in de zin van boetes of opgave van redenen ( = herroepingsrecht).
  Als de koper het herroepingsrecht wil doen gelden, moet hij dit schriftelijk doen. (Download in PDF: Herroepingsformulier)
  De koper moet aantonen dat hij dit herroepingsrecht kan inroepen.
  Hij vermeldt ook volgende gegevens:
  – Naam en adres koper.
  – Ordernummer van bestelling.
  – Naam van terug te sturen artikel(en).
  – Datum van ontvangst.
  – Datum waarop herroepingsrecht ingeroepen wordt.
  – Handtekening van de koper.

 • Terugzending:
  De eventuele terugzending van het product gebeurt via de post of een ander vervoersbedrijf binnen 14 kalenderdagen na het gebruik van het herroepingsrecht.
  Deze terugzending is voor kosten en risico van de koper. Behalve als het product niet conform is.
  De koper vraagt een terugzendingsformulier via contact@poeziejegraag.be
  Bij een geldig en juridisch correct gebruik van bovenstaand herroepingsrecht zal Poëziejegraag binnen zeven (7) werkdagen de terugbetaling van de som die de koper betaald heeft.

 • Overmacht:
  In geval van overmacht dient Poëziejegraag de verplichtingen niet na te komen.
  Poëziejegraag is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

 • Intellectueel eigendom:
  Onze teksten, foto’s en producten zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten.
  Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen aan onze producten.
  U mag ook onze teksten niet reproduceren of kopiëren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming.

 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter:
  Op alle aan biedingen en overeenkomsten is uitsluitende Belgisch recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Poëziejegraag worden voorgelegd aan de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Communicatie hierover gebeurt in het Nederlands.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)