Privacy Policy

Ons Beleid:

We baseren op de ‘Privacywet’ dd.8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Poëziejegraag hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. We gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Privacywet.

Persoonsgegevens:

Door een bestelling op onze website gaat de koper officieel akkoord met de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens voor administratieve doeleinden, zoals het beheer van klantendossiers, bestellingen, facturen en leveringen. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor promoties , gepersonaliseerde publiciteit. Indien de koper dit niet wenst kan hij dit laten weten. Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Cookies:

Tijdens het gebruik van deze site kunnen ‘cookies’ geïnstalleerd worden.
Uw kan uw internetbrowser instellen dat cookies niet geaccepteerd worden.
Hou er dan wel rekening mee dat bepaalde grafische componenten niet correct zullen verschijnen.